ZENVOL VERGADEREN

Zenvol vergaderen is zinvol vergaderen. Geen saaie, oeverloze vergaderingen meer. We willen pit, structuur en resultaat. 

De kunst van vergaderen is dit: iedere deelnemer zit goed voorbereid en doelbewust aan tafel. Aandachtig wordt iedereen gehoord en samen neem je heldere besluiten.

Deze training leert je om doelgericht te vergaderen, met aandacht en concentratie. We gaan in op luistervaardigheden en gespreksleiding. En op wat nog meer nodig is voor zinvol vergaderen: vertrouwen, openheid en respect.

WAT LEVERT HET OP?

 • Je vergadering verloopt effectiever, meer gestructureerd en duurt korter
 • Het doel en het nut van iedere vergadering is voor iedereen duidelijk
 • Deelnemers zijn actief betrokken bij het overleg
 • Er is heldere en gedragen besluitvorming
 • Er is meer vertrouwen, openheid en respect

WAT KOMT ER AAN BOD?

 • Aandacht en concentratie
 • Doelgerichtheid
 • Gespreksleiding
 • Voorbereiding en aanpak
 • Actief luisteren
 • Besluitvaardigheid
© Copyright - Meer zen in je zaak