MEER INFORMATIE OVER HET RUGGENGRAAT PROGRAMMA

Het Ruggengraat Programma combineert de ACT-meting met meditatiesessies, individuele coaching en teamtrainingsdagen.

Het programma maakt de individuele medewerker zelfbewuster en teamgerichter zodat er met meer aandacht een betere teamprestatie wordt geleverd.

ACT-meting

Ieder teamlid doet een ACT-meting. Deze wordt geduid in een persoonlijk gesprek en je krijgt een rapportage met de uitkomsten. Dit geeft inzicht in jezelf, je drijfveren, je talenten en je blinde vlekken.

Meditatiesessies

De meditatiesessies zijn bijeenkomsten van 2 uur. Iedere sessie bestaat uit een theoretisch en een praktisch onderdeel. Vanuit de theorie koppelen we eeuwenoude wijsheden aan hedendaagse onderwerpen. De praktijk bestaat uit actieve zenmeditatie.

Ieder teamlid ontvangt een meditatiekussen, een meditatiemat en het boek ‘Leer denken wat je wil denken’.

Individuele coaching

Aan de hand van de ACT-meting en thema’s die aan bod komen tijdens de meditatiesessies, wordt ieder teamlid gecoacht. De coaching per teamlid bestaat uit 3 gesprekken van 2 uur.

Teamtrainingsdagen

Tijdens 2 trainingsdagen doorlopen we samen met het team de Circle of Change. Wat hebben de reflecties opgeleverd? Waar zijn de teamleden zich bewust van geworden? Welke alternatieven voor gedrag zijn bedacht? Hoe kan de samenwerking anders en beter worden vormgegeven? Hoe nemen wij verantwoordelijkheid voor de resultaten en opbrengsten van dit programma?

© Copyright - Meer zen in je zaak